Цени

           Офертни цени – Актуализирани.

Важно!!! За сезонните обекти – цените са по договаряне!!!

За сключване на едногодишен договор със Служба Трудова Медицина – 10.00лв.

Оценка на Риска за един работник от Служба Трудова Медицина в срок от една година :

                  До 3 служители    –    25 лв. ;

                  До 5 служители    –    22 лв. ;

                  До 10 служители –    20лв. ;

                  До 20 служители –    18 лв. ;

                  До 40 служители –    16 лв. ;

                 Над 40 служители   –   14 лв. /Цените са еднократни за сключен едногодишен договор/ ;

          За обучение на един член по ЗЗБУТ – по договаряне, в зависимост от броя на обучаващите.
- Програма Обучение и участие в заседанията на КУТ/ГУТ (комитет и групите по условия на труд)

         Обучение на длъжностно лице по Наредба N РД-07-2/2009г. – 40.00лв.

        Организира извършването на профилактични прегледи по наредба № 3/1994 г. на МЗ – цени по договаряне

        Забележка:

Цените са крайни („СТМ – ФОРМУЛА ЗДРАВЕ” ООД – гр.Бургас не е регистрирано лице по смисъла на ЗДДС).

 

 

 

Comments are closed.