Цени

     Важно!!! За всички клиенти – цените на предлаганите услуги от Служба по трудова медицина „Формула Здраве“ ООД са по договаряне!!!  

Това касае и:

- Провеждането на обучение по ЗЗБУТ – по договаряне, в зависимост от броя на обучаващите. Програма Обучение и участие в заседанията на КУТ/ГУТ (комитет и групите по условия на труд);

- Обучението на длъжностно лице по Наредба N РД-07-2/2009г.;

- Организирането на извършване на профилактични прегледи по наредба № 3/1994 г. на МЗ;

Comments are closed.