Документи

Необходими документи за сключване на Договор за Трудова медицина:

  • Данни за работниците, подлежащи на обслужване (всички на трудов,граждански или договор за управление),  - трите имена,ЕГН , точната длъжност , дата на постъпване на работа , подписан и подпечатан от управителя на фирмата ;
  • Длъжностна характеристика за всеки служител във фирмата ;
  • Задължително печат на фирмата и подпис от  упълномощено лице ;
  • Достъп до данните за  професионалното здравно  състояние на работниците и служителите ;

Comments are closed.