Сключване на Договор за трудова медицина и изготвяне на Оценка на Риска

  • осигурен достъп за анализирането на съществуващите рискове на работното място ;
  • конкретизиране на съответните рискове ;
  • оценяване на рисковете ;
  • изготвяне на специални препоръки за намаляването на рисковете на работното място ;
  • изготвяне на специални Карти за оценка на риска , индивидуални за всяка компания ;
  • специални инструкции предназначени за служителите във фирмата , за запознаване със съществуващите ситуации и рисковете , които могат да възникнат в даден момент, съобразено и със съществуващата длъжностна характеристика на служителите в компанията ;

     Оценка на :

  • здравето и безопасността на работниците и служителите ;
  • работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда, използваните суровини и материали, факторите на работната среда и трудовия процес и определяне на изложените на риск лица. ;
  • здравето при работа с високо нервно-психично напрежение и неблагоприятни психосоциални фактори, наложен ритъм и монотонност, принудителна работна поза, ръчни товарно-разтоварни дейности, нерационални режими на труд и почивка. ;

 

 

Comments are closed.