Обучение на ръководния персонал или определените от ръководителите служители

              Обучение на членовете на Комитета / Групите/  по условия на труд  и на  определените от работодателя лица за обучение по Условия на Труд във фирмата – провеждане на обучение по безопасност и хигиена на труда, нормативните уредби и правилата за първа долекарска помощ и  профилактика на хроничните заболявания на представителите на КУТ/ГУТ/, съгласно изискванията на ЗЗБУТ /д.в.,бр.124от97г./и  Наредба № 4 на МТСГ и МЗ от 1998г.

Comments are closed.