Консултативна помощ

  • Изготвяне на документация по организация на дейностите по ЗЗБУТ във фирмата ;
  • Препоръки за вида и срока на износване на личните предпазни средства ;
  • Участие в разработването на правила, норми и инструкции в организацията за осигуряване на здраве и безопасност при работа ;
  • Консултиране на Работодателя при трудови злополуки и съмнение за професионален характер на констатирано заболяване на служител ;
  • Консултиране на Работодателя във връзка с трудоустрояване на служители ;
  • Всички необходими консултации по прилагане на нормативната база по  ЗЗБУТ ;

Comments are closed.