Изследване елементите на условията на труд :

  • производствен микроклимат ;
  • осветление ;
  • шум и вибрации ;
  • прах ;
  • токсични вещества ;
  • физиологични фактори на работната среда организация на режим на труд ;
  • ергономична оценка ;
  • и др. ;

 

Comments are closed.