Изготвяне на мониторингови програми

Изготвяне на мониторингови програми за всички обекти,  предлагащи храни и напитки.

Консултации и Одити на НАССР  – системите въведени в обектите предлагащи или произвеждащи храни.

Comments are closed.