Застраховки

 • Карол е група от компании, предлагащи финансови продукти и услуги.
 • С над 20-годишна история, нашите услуги за търговия на местни и глобални финансови пазари, инвестиционно банкиране, управление на активи, застраховане и осигуряване, поземлено банкиране и дялово финансиране достигат до хиляди наши индивидуални, корпоративни и институционални инвеститори и клиенти.
 • Създадена през 1993-та година, групата Карол е със седалище в София и предлага отделни свои услуги в над 80 офиса в страната.
 • Компаниите от групата Карол са партньори и представители за България на водещи глобални финансови институции.

Карол Стандарт

Карол Стандарт е лицензиран застрахователен брокер и осигурителен посредник с над десетгодишна история и мрежа от офиси в над 35 населени места в България. Благодарение на това широко присъствие и като част от финансова група Карол, ние имаме на своя страна изключително ценни познания за финансовия и застрахователния пазар в страната, техните насоки, възможности и рискове. Този опит използваме ежедневно в защита на интересите на нашите клиенти.

Брокерът предлага продуктите на утвърдени застрахователни, пенсионноосигурителни и здравноосигурителни компании в България,  но същевременно най-често е сред първите партньори на нови за нашия пазар дружества. С професионализма си ние, експертите на Карол Стандарт, Ви помагаме да се ориентирате най-адекватно сред съществуващите застрахователни продукти и осигурителни схеми, а когато е необходимо дори сме готови да участваме в създаването на нови, за да защитим напълно Вашите интереси.

Нашите предимства:

 • Предоставяме на клиента възможност за избор на оптимални условия като договаряме оферти с няколко различни компании и анализираме техните детайли;
 • Грижата за спазването на падежите е наша – всеки клиент получава информация за предстоящи вноски лично и може да извърши плащането в удобно за него време;
 • Заедно с клиента подготвяме и окомплектоваме всички необходими документи при сключване на полица и ликвидация на щети;
 • Оказваме пълно съдействие при завеждане на претенции за обезщетения и бързото отремонтиране на увреденото имущество;
 • За нашите корпоративни клиенти изготвяме пълен застрахователен одит;
 • Спестяваме Ви време и средства – можете да сключите своята застраховка при най-добри финансови условия без да напускате работното си място;

В дейността си изхождаме преди всичко от Вашите нужди, помагаме Ви да идентифицирате рисковете, съобразяваме се с предпочитанията и финансовите Ви възможности, предлагаме Ви да избирате, но и се осмеляваме да посочим по-доброто решение.

Основните принципи в нашата работа са:

 • Личен подход;
 • Конфиденциалност;
 • Пълно съдействие през целия срок на застраховката;
 • Иновативност;

За нас успех означава изграждане на дългосрочни отношения с нашите клиенти и партньори и се стремим към това всеки път, когато получаваме Вашето доверие. Едновременно с това марката Карол ни задължава да следваме високи стандарти в обслужването и в изпълнението на всички наши договори.

Инвестиционен посредник Карол

Основан през 1997 година, инвестиционен посредник Карол предоставя брокерски услуги на българския и международните финансови пазари. Дванайсет години подред инвестиционен посредник Карол е сключва най-голям брой сделки на БФБ. Чрез партньорствата си със световно известните Интерактив Брокърс и Си Ем Си Маркетс, посредникът дава възможност на клиентите си да печелят от търговия на всички финансови пазари по света с всички видове финансови инструменти.

Дейностите на инвестиционен посредник Карол включват и инвестиционно банкиране. Дългогодишният опит и активното участие на посредника в развитието на капиталовия пазар в България свидетелстват за високия професионализъм и доказани резултати при набирането на финансов ресурс и консултациите по сливания и преобразувания на компании. Ние осигуряваме подходящи решения за финансиране и управление на риска.

Карол Капитал Мениджмънт

Ние сме една от водещите асет мениджмънт компании в България и инвестираме от името на индивидуални, институционални и корпоративни клиенти, които, както в добри, така и в лоши времена, доверяват своите пари на нас.

Вече 10 години ние се стреми да предоставяме качествени асет мениджмънт услуги на хиляди клиенти. Създадохме първия фонд в акции в България през 2004-та година и бяхме първите, които дадоха възможност на българина да инвестира на фондовите пазари в чужбина.

Нашето обещание пред вас е да ви помогнем да изберете най-подходящото решение относно това какво да правите с парите си и какви продукти и услуги да използвате, за да подсигурите по-добро финансово бъдеще. За да постигнем това, ние си партнираме и с гигант в асет мениджмънт индустрията – Schroder Investment Management. Ние стоим с лице пред клиентите си с нашата гаранция за професионално управление и обслужване.

С екип от професионалисти в управлението на пари и обслужването на клиенти, Карол Капитал Мениджмънт ви дава възможност да инвестирате спестяванията си по най-правилния за вас начин: чрез разнообразни взаимни фондове и индивидуално доверително управление.

Научете още за асет мениджмънт услугите и открийте по какъв начин най-добре може да защитите парите си от инфлацията и да постигнете висока доходност в дългосрочен период. Свържете се с някой от нашите консултанти.

С един поглед

Брой земеделски производители, подсигурени със земя за обработване

480

За компанията

Адванс Терафонд е най-голямото акционерно дружество със специална инвестиционна цел в България по пазарна капитализация и е включено във всички български борсови индекси – SOFIX, BG40, BGTR30, BGREIT

Земеделска земя

Дружеството притежава 217 081 дка и е най-голямото публично дружество, собственик на земеделска земя в страната

Градска земя

Дружеството притежава 78 дка в урегулирани поземлени имоти в София и Стара Загора и 61 дка в земи в околностите на Враца за урегулиране

Земна площ, отдадена под наем/аренда

162 706 дка

Адванс Екуити Холдинг е дялов инвеститор със средносрочен и дългосрочен интерес в частни (непублични) компании. Дружеството е учредено в началото на 2006 г., а от средата на същата година е регистрирано на Българска фондова борса – София чрез първично публично предлагане на акции. През 2007 г. Адванс Екуити Холдинг реализира нова публична емисия акции.

Фокусът на компанията е инвестиране на набраните от капиталовия пазар средства в прохождащи, млади и развиващи се частни компании, които притежават висок потенциал за растеж, както и способен и мотивиран мениджърски екип. Адванс Екуити Холдинг финансово подкрепя перспективни бизнес проекти срещу придобиване на собственост в тях.

По своята същност, дейността на Адванс Екуити Холдинг е идентична с тази на популярните в САЩ и Западна Европа фондове за дялово инвестиране и рисков капитал (private equity / venture capital funds). Публичният статут на дружеството осигурява по-лесен достъп до финансов ресурс, както и по-голяма прозрачност на осъществяваните инвестиции.

Дружеството е със срок на съществуване 10 години, който изтича през 2016 г. Дотогава Адванс Екуити Холдингследва да е реализирал пълен цикъл на инвестициите си чрез продажба на вече придобитите дялови участия (т.нар. изход от инвестиции). Целият натрупан ресурс в края на съществуването на дружеството ще бъде разпределен между неговите акционери.

Comments are closed.