Предоставяне на информация

Според чл. 19., ал. 1 от ЗЗБУТ –  Работодателят предоставя на своите служители  информация за :

  • рисковете за здравето и безопасността им ;
  • информация относно мерките, които се предприемат за премахването , намаляването или контролирането на тези рискови  фактори на работното място  ;

Comments are closed.