Осигуряване на обслужването

Според чл. 25. ал. 1 от ЗЗБУТ – Работодателите трябва да осигуряват обслужване на своите работници и служители от служби по трудова медицина. Според ал.2 – „Службите по трудова медицина са звена с предимно превантивни функции. Те консултират и подпомагат работодателите, комитетите и групите по условия на труд в планирането, организирането и изпълнението на задълженията им…”

Comments are closed.