Декларация във връзка с чл.15 от ЗЗБУТ

Всеки работодател е длъжен да подаде Декларация във връзка с чл.15 от ЗЗБУТ –(по-подробна информация можете да намерите в  Официалния сайт на Инспекцията по Труда  )- която трябва да съдържа следните данни:

  • Вид и характер на дейността на компанията ;
  • Условията на труд ;
  • Служителите- брой и длъжностни характеристики ;
  • Местонахождението на фирмата ;
  • Рискови фактори ;

Comments are closed.